Fraser Heights

Fraser Heights

Fraser Heights

Fraser Valley 1


Back Row:
David Dryden (Coach), Jasper Mai, Ian Chen, Ryan Liu, Daniel Kim, Daryl Yang, Sheldon Xu, Jenna Wong (Coach)

Front Row:
Samantha Hsu, Sarah Chung, Sophini Purewal, Irene Liu, Christie Xu, Casey Xu, Lily Niu, Meelan Tu, Tracy Wang