Fraser Heights

Fraser Heights

Fraser Valley 1


Back Row (L – R): Jasper Mai, Daniel Yang, Derick Yuan, Sheldon Xu, Tim Lang, Leo Shu, Coach Dryden

Front Row (L – R): Lily Niu, Meelan Tu, Sophini Purewal, Christie Xu, Tracy Wang, Sarah Chung