Pinetree

Pinetree

Pinetree

Fraser Valley 3


Back Row:
Vinu Ihalagamage, Hayden Shiu, Librason Chen, Johnny Cai, Michael Chan, Matthew Tong, Edwin Xu, David Luo, Harry Shiu, Leon Li, Nestor Lin

Front Row:
Chenille Wong, Shirley Tian, Monica Dionisio, Alice Gao, Coco Lee, Grace Zhang, Diana Ren