Port Moody

Port Moody

Fraser Valley 3


Top row: (Left to right) Ryan Wang, Kevin Long, Rudi Zhao, Albert Chen, Jerry Yang, Jeffrey Luo, Sola Zhang, Edwin Yeung, Paxton Lin, Coach Chung Yan Ip

Bottom row: (Left to right) Coach Jason Lau, Coach Man Dao, Veronica Wang, Valerie McPherson, Iris Xu, Susan Liu, Alice Li, Maggie Di, Vivian Zheng, Cally Yeung, Coach Elizabeth Kim, Coach Petrina Cheng

Missing: Audrea Wang, Coach Julian Wong